Finstilta recept ökar risken för feldosering

0 kommentarer

Inte ens hälften av etiketterna med rekommenderade doser lever upp till kraven på textstorlek. Bristerna ökar risken för feldosering av medicin. Det skriver kanadensiska forskare i en artikel i Canadian Pharmacists Journal.

Felaktig dosering av medicin är en stor risk. Ändå följer få kanadensiska farmaceuter kriterierna för läsbarhet. Ordinationer på receptbelagd medicin skrivs och presenteras sällan på bästa sätt.

Forskare vid University of Waterloo begärde in doseringsetiketter från 45 apotek i landet. Nio av tio etiketter använde läsvänliga typsnitt, färgkontraster, svart tryck och matt papper. Med själva texterna var resultaten betydligt sämre.

Bara 44 procent av texterna på doseringsetiketterna var minst 12 punkter. Hälften av etiketterna hade text som inte var vänsterställd. På samtliga etiketter användes versaler trots att gemener är lättare att läsa för personer med ögonbesvär.

Trots de stora bristerna hittade forskarna ljuspunkter. Genom att börja följa riktlinjerna för teckenstorlek, fetning och mellanrum samt rätt val mellan versaler och gemener kan etiketterna snabbt förbättras. Forskarna arbetar nu med att ta fram en etikett som så långt det är möjligt ska bidra positivt till läsbarheten.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar