Finlandssvenskar kan bli nationell minoritet

2 kommentarer

Finlandssvenskar kan bli den sjätte nationella minoriteten i Sverige. Konstitutionsutskottet ställer sig bakom en utredning av finlandssvenskarnas ställning. Bara Sverigedemokraterna är emot förslaget.

Sedan tidigare har sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar status som nationella minoriteter i Sverige. Att ge finlandssvenskar samma ställning har diskuterats, men från politiskt håll har huvudinvändningen varit att de har svenska som modersmål. Därför har finlandssvenskar inte ansetts leva upp till Europarådets kriterier.

Men ett språk som inte är svenska är enligt centerpartisten Kerstin Lundgren och moderaten Saila Quicklund inte nödvändigt. I två separata motioner skriver de att Europarådet även listar historia, kultur och samhörighet som andra faktorer som kan ligga till grund för minoritetsstatus.

Majoriteten i utskottet säger ja till motionerna. Förslaget till riksdagen är att regeringen ska tillsätta en utredning som svarar på frågan om finlandssvenskar ska erkännas som en nationell minoritet.

Sverigedemokraterna Crister Spets och Jonas Millard reserverar sig mot utskottets ställningstagande. De skriver att det finlandssvenska kulturarvet kan bevaras och skyddas på andra sätt:

Vi räknar den finlandssvenska minoriteten till den svenska nationen. Vidare anser vi att Institutet för språk och folkminnen bör verka för att bevara och levandegöra det finlandssvenska kulturarvet. Mot denna bakgrund anser vi inte att regeringen bör utreda om finlandssvenskarna bör erkännas som en nationell minoritet i Sverige.

Här kan du läsa utskottets betänkande i sin helhet.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Som halv ålänning (mamma kom från Mariehamn) så antar jag att ålänningarna inte räknas med i denna minoritet. Finlandssvenskan lär gå tillbaka på medeltida mälardialekter medan åländskan går tillbaka på upplandsdialekter. Svenskar är rikssvenskar, finlandssvenskar, ålänningar plus de som bor i London, Spanien och andra platser.

I Sverige åtminstone respekterar man minoriteters rättigheter, i Ukraina tvärtom struntar man i dem. Det finns väl några nationella minoriteter där, och de har ingen representation i regeringen, de får inte utveckla sin kultur, och ukrainska nationalister helt enkelt ger dem ingen chans att göra det. varför bryter landet som anser sig vara europeiskt mot EU:s grundläggande värde och regler?
http://www.ihorizont.cz/blog/ed-enkins/initiatives-of-ukraines-ministry-...

Lägg till ny kommentar