Färre tonåringar läser på fritiden

0 kommentarer

Bara en av nio svenska tonåringar läser dagligen en bok eller en dagstidning. De dagliga läsarna har halverats inom loppet av sex år. Det visar Statens medieråds undersökning Ungar & medier.

Att läsa böcker eller tidningar på fritiden blir allt mer sällsynt bland svenska tonåringar. Det är 11 procent som dagligen plockar upp en bok eller en tidning. Hälften av tonåringarna läser minst en gång i veckan. En av sex uppger att de aldrig läser på sin fritid.

Sedan 2012 har andelen dagliga nöjesläsare halverats. Under samma period har nästan samtliga tonåringar fått en egen smartmobil. Och det är nästan samtliga som surfar på nätet och använder sociala medier dagligen.

I åldersgruppen 9 till 12 år är de regelbundna läsarna fler. Här svarar 22 procent att de läser en tidning eller en bok varje dag. Men även här sjunker intresset för att läsa jämfört med tidigare undersökningar.

Det är 3 procent av tonåringarna som dagligen lyssnar på ljudböcker och 6 procent av barnen i åldern 9 till 12 år. Men majoriteten lyssnar aldrig på ljudböcker.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar