En fråga om ogooglebar

2 kommentarer

Just nu kan du ta ställning till om du tror att ordet ogooglebar kommer att överleva. Hittills uppger en klar majoritet av dem som deltagit i omröstningen att nyordet har en framtid i svenskan. Men varför ogooglebar och inte ogoogelbar? Rune är en av de läsare som ifrågasatt stavningen:

Ni frågar om ogooglebar kommer att finnas kvar. Varför ogooglebar och inte ogoogelbar som jag tycker låter mer "svenskt" språkmässigt?

Svaret är att stavningen ogooglebar var den som togs upp i Språkrådets nyordslista som publicerades i Språktidningen 1/2013, och det var också den stavningen som var belagd innan det började storma kring ordet. I samband med att Google agerade för en ändrad definition och debatten om påtryckningarna mot Språkrådet tog fart fanns det också en hel del som ansåg att ogoogelbar eller ogooglingsbar skulle passa bättre in i svenskan. Nationalencyklopedin tog exempelvis upp även ogooglingsbar.

Om ordet överlever återstår det att se vilken form som blir den dominerande. Men det är, som Rune skriver, fullt tänkbart att ogoogelbar blir vinnaren. Visserligen minskar en sådan stavning den direkta kopplingen till Googles sökmotor, men den understryker samtidigt att det handlar om ett degenererat varumärke.

Även Språkrådet har fått frågor om stavningen av ogooglebar. Du kan läsa mer om Språkrådets syn på vilken form som är lämpligast här.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Samma dag, som nyheten meddelades att Språkrådet valt att ta bort ogooglebar ur nyordsförteckningen efter påtryckningar från Google, googlade jag på ordet och fick ungefär 600 000 träffar. Två veckor senare fick jag ungefär 4 500 000 träffar. Idag endast 2 760 000. Trots denna tillbakagång är jag övertygad om att ordet kommer att finnas kvar i svenskan så länge som Google existerar.

Jag häller det även för sannolikt att stavningen försvenskas så som till exempel skett med tape - tejp, Mac Adam - makadam, Masonite - masonit och duc d'Albe - dykdalb. Vissa ord behåller sin ursprungliga stavning, men det vanligaste är försvenskningar.

Lite kul att läsa om vad som skrevs om "ogooglebar" i våras. Det finns en hel del som googlar ordet ännu, trots att det inte på långa vägar är lika många som när diskussionen som hetast.

Lägg till ny kommentar