Du kan glömma ditt modersmål – men i hjärnan finns spåren kvar

0 kommentarer

Modersmålet skapar neurologiska mönster i hjärnan som inte försvinner – även när kontakten med modersmålet upphör redan vid ett års ålder. Det visar en kanadensisk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

I testet deltog 48 flickor i åldern 9 till 17 år. En grupp hade växt upp i en familj där bara franska talades, en annan grupp hade talat både franska och kinesiska i hemmet, och en tredje grupp bestod av enbart fransktalande flickor som adopterats från Kina vid i snitt ett års ålder. Efter adoptionen hade flickorna i den tredje gruppen varken haft någon kontakt med kinesiska eller kinesisk kultur.

Deltagarna fick i testet lyssna till inspelad kinesiska. Samtidigt studerades hjärnans aktivitet med hjälp av magnetisk resonanstomografi. Forskarnas slutsats kunde därmed dra slutsatsen att modersmålet genom neurologiska mönster fanns kvar i hjärnan.

De barn som adopterats från Kina men därefter inte haft någon kontakt med språket, hade samma neurologiska mönster i hjärnan som de barn som hade kinesiska som modersmål och använde språket dagligen. Trots att de adopterade barnen inte använt eller haft kinesiska runt sig på i genomsnitt tolv år var hjärnan fortfarande särskilt uppmärksam på kinesiska toner.

De barn som däremot hade franska som modersmål hade helt andra neurologiska mönster. De mönster som hade skräddarsytts av och för kinesiskan kan enligt forskarna bara ha uppstått under barnets första tid.

Forskargruppen anser inte bara att studien visar att modersmålets mönster inte försvinner. Den visar också att den särskilda beredskapen för modersmålet dröjer sig kvar. Och det sker trots att ingen av de aktuella testpersonerna hade några minnen av det kinesiska språket från uppväxten i Kina.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar