Döva spädbarn är bättre på att följa vuxnas blickar

0 kommentarer

Spädbarn som möter teckenspråk blir också bättre på att följa vuxnas blickar. Den förmågan kan i sin tur gynna barnets utveckling. Det skriver amerikanska forskare i en studie publicerad i Developmental Science.

Den kognitiva utvecklingen beror på vilka situationer som individen möter. Det fastslår alltså amerikanska forskare som har studerat spädbarn som föds med dövhet. De vässar nämligen förmågor som inte hörande barn utvecklar på samma sätt.

Forskarna jämförde hörande barn till hörande föräldrar och döva barn till döva föräldrar. I den senare gruppen talade föräldrarna American sign language, det största teckenspråket i USA som har spridning över hela kontinenten.

Föräldrarna använde språket inför barnen. Det visade sig snart att de barn som föddes med dövhet blev bättre på att följa föräldrarnas blickar. De sökte också föräldrarnas blick i större utsträckning som ett sätt att skaffa sig mer information.

De hörande barnen hade alltså hörande föräldrar. De utvecklade inte samma förmåga i det här tidiga skedet.

Upptäckten understryker enligt forskarna att barns utveckling påverkas av olika erfarenheter. I framtiden vill de undersöka om hörande barn som exponeras för teckenspråk utvecklar samma förmåga.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar