Döörte eller Kraapohke?

0 kommentarer

Lantmäteriet förespråkar Döörte medan samer i området föredrar Kraapohke. Namnstriden om det samiska ortnamnet för Dorotea väcker heta känslor i Västerbotten, rapporterar Sveriges Radio.

Döörte har av Lantmäteriet registrerats som samiskt namn för Dorotea. Det samiska ortnamnet är en ren översättning av kvinnonamnet. Men längre tillbaka användes i stället Kraapohke, och det är alltjämt det ortnamn som dominerar bland de samisktalande.

David Jonasson från Voernese sameby säger till Sveriges Radio att det vore underligt om myndigheterna bestämde sig för ett annat namn än det talarna själva föredrar:

"Vi blir pådyvlade det namnet av en svensk myndighet. ... Det skulle väl kännas lite tokigt och fel eftersom vi använder Kraapohke."

Lantmäteriet registrerade först Döörte efter rekommendation från sametinget och Institutet för språk och folkminnen, Sofi. Men år 2010 ändrade sig sametinget efter en ny rekommendation från Samiska språknämndens sydsamiska sektion. Sofi föredrar dock alltjämt Döörte i stället för Kraapohke, och det är myndighetens ord som väger tyngst när Sofi och sametinget inte kommer överens om rekommendationen till Lantmäteriet.

Per Martin Israelsson, sametingets sydsamiska språkkonsulent, säger till Sveriges Radio att talarna själva bör få avgöra dispyten. Och Kraapohke är det namn som har längst tradition:

"Det är ju folk från området som ska bestämma vilket namn man ska ha."

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar