Därför tror inte alla barn på nedärvda egenskaper

0 kommentarer

Små barn tror ofta att egenskaper är nedärvda. Men barn som har lärt sig ett andra språk efter tre års ålder sticker ut. De tror i stället att egenskaper främst påverkas av omständigheter.

Att lära sig ett främmande språk kan vara ett sätt att göra sig kvitt fördomar. Det tror forskare vid Concordia university i kanadensiska Montréal. Slutsatsen är ett resultat av en studie där de undersökt tre barngruppers attityder till olika egenskaper och beteenden.

I studien deltog totalt 48 barn i åldern fem till sex år. En grupp bestod av enspråkiga barn, en andra av barn som vuxit upp i en tvåspråkig miljö och en tredje av barn som lärt sig ett andra språk efter tre års ålder.

Barnen ställdes i studien inför tre olika situationer där det skedde en adoption direkt efter födseln. Därefter fick de svara på frågor om ett barns modersmål, ett djurs läte och ett djurs fysiska egenskaper.

Barnen i de två första grupperna – som antingen var enspråkiga eller tvåspråkiga från början – räknade med att egenskaperna var medfödda. De trodde alltså inte att det adopterade barnet precis som adoptivföräldern skulle ha italienska som modersmål, utan utgick i stället från att barnet skulle tala engelska, det språk som barnet ärvt av sina biologiska föräldrar.

De barn som senare lärt sig ett andra språk förstod inte bara att det adopterade barnet skulle ha samma modersmål som adoptivföräldern. De trodde dessutom att djurens läten och fysiska egenskaper skulle formas av omständigheterna – i det här fallet om ankungar adopterade av hundar skulle kvacka eller skälla respektive ha fjädrar eller päls.

Enligt forskarna är det mycket vanligt att barn utgår från att egenskaper är nedärvda. Barn som har lärt sig ett nytt språk får en helt annan förståelse för hur erfarenheter och omständigheter kan påverka egenskaper. Därmed kommer de sannolikt också att visa större acceptans och tolerans, och samtidigt förlita sig mindre på fördomar och stereotyper.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Developmental Science.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar