Därför satsar Torsby på klarspråk

3 kommentarer

Torsby kommun storsatsar på klarspråk. I höst får 200 anställda en utbildning som ska förbättra kommunens texter. Den följs senare upp av praktiska övningar och utbildningar i mindre grupper. Målet är att Torsby kommun ska bli "känd för att skriva ett bra och begripligt språk".

– Vi ser att det ibland brister på sina ställen. Man krånglar till språket i onödan och det blir lite pompöst. Vi vill gärna få bort otäcka ord som ehuru och anställes och få alla medarbetare att börja reflektera över språket de använder, säger Annette Lauritzen Karlsson, informationsstrateg i Torsby kommun.

Utbildningen börjar i höst med en heldagsföreläsning för omkring 200 kommunanställda. Därefter blir det övningar och utbildningar i mindre grupper både för personal som skriver till nämnder och myndigheter, och personal som skriver för kommunens webbplats och intranät. Nyanställda ska efter hand få en internutbildning i klarspråk.

I beslutsunderlaget hänvisas bland annat till språklagens krav på vårdade och begripliga myndighetstexter. Kommunen har också formulerat den ambition som ska genomsyra klarspråksarbetet:

Torsby kommun är känd för att skriva ett bra och begripligt språk. Kommunens anställda på olika nivåer i organisationen har en hög medvetenhet och kunskap inom klarspråk. De kan anpassa olika texter till de sammanhang och målgrupper det handlar om. De ser klarspråk som en angelägen och prioriterad fråga.

Kommunen håller just nu på att se över den egna webbplatsen för att öka tillgängligheten. Samtidigt byts olika kommunala blanketter ut löpande. Där ser Annette Lauritzen Karlsson möjligheter att låta ett begripligt och vårdat språk slå rot i kommunen.

– Inom miljö- och byggnämnden återkommer många ärenden och beslut av liknande typ där man kan ha mallar med delvis färdiga texter skrivna på klarspråk. Inom till exempel kommunstyrelsen är det däremot ständigt nya typer av ärenden vilket kan ställa högre krav på skribenten.

Att behovet av klarspråk skulle vara särskilt stort i Torsby tror inte Annette Lauritzen Karlsson. Däremot kan det vara svårt att kritisera skribenters texter eftersom det är lätt att ta kritiken personligt. Därför gäller det enligt Annette Lauritzen Karlsson att diskutera problematiska texter på rätt sätt.

– Hur man skriver ligger nära ens personlighet och det är lätt att man går på som man alltid gjort. Men det här gäller inte bara de gamla uvarna inom kommunen. Det kan finnas yngre som tror att man ska skriva krångligt. Om vi kan förbättra språket får vi färre onödiga telefonsamtal och det tjänar alla på.

Klarspråksutbildningen har klubbats av kommunfullmäktige. En av dem som ställt sig bakom projektet är kommunalrådet Håkan Laack. Han ser arbetet som ett sätt att spara kommunens pengar och medborgarnas tid.

– Ibland kan det hända att någon vänder sig till mig och undrar om ett beslut, men där det visar sig att det egentligen rör sig om ett missförstånd. Det visar att det finns ett behov, säger han.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Höh -- "otäcka ord som ehuru och anställes"?

OK, "ehuru" må vara lite ålderdomligt, men vad är det nu som är så himla "otäckt" med ett enda litet lätt ålderdomligt 'e' i "anställ[e]s"? Tror Annette Lauritzen Karlsson verkligen att folk upplever det som på något vis hotfullt, eller vad menas?

Det var nog passivkonstruktionen hon var ute efter. Texten blir ju tydligare med ett subjekt.

Ändå liiiite roligt att hon efterfrågar ett mindre svårbegripligt språkbruk och själv använder ordet pompöst.

Lägg till ny kommentar