Därför pratar inte silkesapor i munnen på varandra

0 kommentarer

Att prata i munnen på varandra är sällan vägen till ett lyckat samtal. Det har även silkesaporna insett. De turas om att "tala" och att lyssna. Det skriver en grupp amerikanska forskare i tidskriften Current Biology.

Turtagning handlar om hur ordet fördelas i en grupp. Forskare har nu för första gången hittat bevis för att fenomenet även förekommer i djurvärlden. Genom att studera silkesapor kan de konstatera att de alternerar mellan de olika rollerna, att lyssna och att "tala".

Silkesaporna kommunicerar genom läten som tros förmedla information om vem det är som "talar", ålder, kön och plats. När en silkesapa avslutat sin tur väntar nästa i flera sekunder för att vara säker på att den första inte ska fortsätta sin tur. Turtagandet mellan djuren kan pågå i upp till en halvtimme åt gången.

I studien placerades silkesapor i hörnen på ett rum. Skynken gjorde att de kunde höra men inte se varandra. Forskarna spelade sedan in allt som försiggick i rummet. De kunde snart fastslå att aporna hade utvecklat en egen motsvarighet till samtalsetikett genom att aldrig "tala" i munnen på varandra.

Forskarna tror att silkesapornas sätt att kommunicera kan utgöra en grundsten i utvecklingen av syntax. Alltså skulle enligt studien människan på motsvarande sätt ha kunnat börja med turtagning som ett första steg mot talspråk. För att kunna bevisa ett sådant samband krävs dock ytterligare studier.

Anders

Foto: Leszek Leszczynski

Tags: 

Lägg till ny kommentar