Danska allt svårare för svenskar och norrmän

13 kommentarer

Två av tre svenskar har svårt att förstå talad danska. Varannan norrman upplever samma svårigheter. Svenskar och norrmän har däremot lätt för att förstå varandra. Det visar en undersökning utförd av Respons analyse.

I studien har 2 500 personer bosatta i Danmark, Norge och Sverige fått svara på frågor om grannspråken. I Politiken undrar Mads Zacho Teglskov om det snart blir så att talare av norska, danska och svenska föredrar att använda engelska när de möts, och om "mikroskopiska språkliga skillnader" ska slå in en kil i den nordiska språkgemenskapen.

Att avståndet mellan språken ökar är enligt Sabine Kirchmeier, direktör för Dansk sprognævn, ett faktum. Hon säger i Politiken att danska just nu utvecklas på ett annat sätt än norska och svenska:

"Språkskillnaderna blir större och större, och det är färre och färre inom de nordiska länderna som förstår varandra. ... Det har skett en utveckling där man talar snabbare och mer otydligt, vissa ändelser försvinner och vissa ljud uttalas mindre distinkt än tidigare. ... Svenska och norska har liksom avstannat och har ett mer distinkt uttal, medan danskarna har försvagat uttalet eller gjort det mer otydligt. Uttalet har utvecklats mot en sänkning av vokalerna, ett mjukare uttal av d och ett mindre skarpt uttal av konsonanterna."

I undersökningen uppger 65 procent av svenskarna och 50 procent av norrmännen att danska är svårt att förstå. Samma svårigheter med svenska har 51 procent av danskarna och 17 procent av norrmännen. Norska är det språk som totalt sett ställer till med minst problem. Av de tillfrågade danskarna säger 35 procent att norska är svårt, en åsikt som 20 procent av svenskarna delar.

Svenskar och norrmän är alltså bäst på att förstå varandra. Norrmännen har minst problem med grannspråken – en bidragande orsak kan enligt studien vara att de ser mer tv-program från grannländerna.

Bodil Aurstad är projektledare för Nordisk Sprogkoordination, uppvuxen i Norge men bosatt i Danmark. Hon förklarar i Politiken norrmännens och svenskarnas svårigheter att förstå danska:

"Det danska ljudsystemet ligger så långt från de norska och svenska dialekterna. Norrmän och svenskar säger ofta att danskarna ska ta sig samman och sluta att tala grötigt. ... När skillnaderna mellan de olika vokalerna och konsonanterna är så pass minimala att vi inte kan avkoda dem, eftersom vi inte är tränade som danskarna, är det klart att vi har stora problem att höra ordgränserna. Så hör vi bara en ström av ljud."

Sabine Kirchmeier har ett recept för att vända trenden. Hon föreslår undervisning i grannspråken med start redan i första eller andra klass. Det tror hon inte bara skulle bidra till bättre nordisk språkförståelse, utan också göra det lättare för eleverna att lära sig andra främmande språk.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Hej! Jag håller med om att danskan är svårare då de uttala väldigt otydligt orden som försvinner och värre bli när de tala väldigt snabbt. Fick panik och bad om att prata engelska men det gick så fort det också för dialekten bröt även i engelskan. Norska är väldigt lätt att förstå och engelska är lätt att förstå om man prata med tydliga uttal och även prata snabbt.

Eller så börjar danskarna prata tydligare. För att i skrift är det inga problem vilket är oerhört frustrerande! De borde införa uttalsklasser i skolan.

Det er Ikke kun danskerne der snakker hurtigt . Jeg synes selv at svenskerne snakker hurtigt og utydeligt og bruger mærkelige ord . Jeg har lært at forstå svensk så skulle det ikke være nogen problemer :) men når jeg snakker tydeligt og langsom dansk til en svensker så har de problemer med at forstå de mig ikke hvor meget prøver at tale klar og tydeligt så har de problemer med at forstå mig .

Hey!!

Det handlar liksom inte om hur snabbt en dansk person talar utan hur de använder språket. En svensk eller norrman kan inte tyda det danska språket lika enkelt pga av de hur en dansk person uttalar exempelvis vokaler, om de fonetiska ljuden man skapar med munnen låter likadant för olika vokaler så är det svårare att förstå vilken vokal som talaren menar. Och kombinerar man det med att vissa konsonanter inte uttalas lika tydligt, alltså att det i talspråket låter likadant för olika konsonanter så ökar problematiken med att försöka tyda vilket ord det är som dansken sagt. Med ett prosodi (talets melodi) som skiljer sig ifrån svenskan/norskan och att språket talas snabbt gör det ännu svårare iom att orden då även flyter ihop.

Som fler språklig så tror jag att det handlar om exponering, exponeras man för danskan tillräckligt så börjar man med tiden också höra talspråket mer tydligt. Det är varken fel på svenskar, danskar eller norrmän och inte heller deras språk. Ingen behöver ändra på någonting, såvida de inte själva önskar. Det är den enskilda individens egna intresse för språk och dennes egna förutsättningar för språkinlärning som avgör hur svårt eller enkelt det är att förstå ett annat språk.

Mer kärlek åt folket!!

Nej . Vi skal bare beholde vores modersmål, men vi skal bare have undervisning i dansk,norsk og svensk, så kan vi alle i Norden forstå hinanden . Dem i Norden der har ikke dansk,norsk og svensk som modermål skal have undervisning i dansk,norsk og svensk. Jeg lære svensk Fordi kom til at lære en svensk pige af kende.

Hej! om det fortfarande diskuteras om danska talspråkets otydlighet här, kan jeg trösta alla med, att även vi danskar ibland har svårt att förstå det.
Orsaken är både, att uttalet har blivit oerhört otydligt och att grammatiken har blivit nånting, man inte bryr sig om. Det slarvas helt oinskränkt och man kan inget göra åt det. Man får leva med det.
Beträffande uttalet säger man inte längre "sød, brød, rød eller grød" men mer åt "sørd, brrøud, røud eller grrrøud".
För min egen del känns det ibland ganska deprimerande.
Så det är inget att undra på, at svenskar och norrmän har det svårt

När jag gick i skolan hade jag lärare som var uppriktigt intresserade av att vi skulle lära oss att förstå grannspråken norska och danska. I den läsebok vi använde fanns det några texter på danska och norska med ordförklaringar. Ja har läst rätt mycket danska men märker att jag med åren har fått allt sämre hörförståelse. Det beror säkert också på att min hörsel har blivit sämre.

Danskar har lite svårt att förså min uppsvenska så jag brukar försöka tala danska. Det blir naturligtvis något slags skandinaviska, men det förstår folk. Det hjälper mig också att bättre förstå vad folk säger till mig. Man kommer liksom på samma våglängd.

När det gäller norska finns det ju norska och norska. Det är lättast för mig att förstå östnorska. Brukar lyssna på NRK:s motsvarighet till SR:s Språket, och det är slående hur många frågor folk har om norskan som mycket väl skulle kunna behandlas på svenska! Många upplänningar i min generation känner till ord som jänta, som ju finns i norskan också men som verkar vara på utdöende i svenskan. Det finns många andra likheter som gör att jag känner mig rätt hemma med norskan, paradoxalt eftersom Uppland ligger så långt från Norge man kan komma (om man inte räknar Gottland).

Danska är mer som en svår dialekt. Jämför vissa dialekter i norge ,där finns det dialekter som även norskar knappt fattar.

För en normal svensk tar det nog inte mer än nån dag i norge innan man förstår det mesta medans man nog skulle få bo i danmark flera månader för att förstå språket.

Att danskan är så svår att förstå trodde jag hade med tyska språket att göra. Att tyska språket - som geografiskt ligger nära Danmark - på något sätt påverkat danskarnas uttal!? Kan det vara så?

Lägg till ny kommentar