Bör Sverige införa språktest för medborgarskap?

10 kommentarer

Sexton år har gått sedan Folkpartiet lanserade förslaget om språktest för medborgarskap. Inför årets valrörelse är frågan kanske mer aktuell än någonsin tidigare.

Nu vill förutom Liberalerna även Moderaterna och Sverigedemokraterna införa språktest. Dessutom har både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har talat om att skärpa kraven på nyanlända att delta i undervisning i svenska.

I den riksdag som väljs den 9 september skulle det kunna bli en majoritet för språktest eller andra språkkrav. I nästa nummer av Språktidningen, som utkommer i mitten på augusti, berättar vi om hur språktester fungerar i andra länder och om det finns några bevis för att de leder till bättre integration.

Men vad tycker du? Bör Sverige införa språktester för medborgarskap? Rösta här intill.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Kvistig fråga. En hamnar lätt i ”dåligt sällskap” om en röstar ja. Men då jag själv har bott i ett annat land än Sverige hela mitt vixna liv, vet jag vad viktigt det är att kunna landets språk. Och vill en anta det nya landets medborgarskap, är det mer än bra att veta vad en ger sig in på. (Själv är jag fortfarande bara svensk medb.) Dessutom visas det nya landet en viss solidaritet av de nya medborgarna.
Jag tror att integration går lättare, om en talar och förstår det nya språket. Och jag tycker att en kan förvänta sig av dem, som valt t ex Sverige, att de lär sig landets språk.

När jag läste denna artikeln blev jag djupt besviken på Språktidningen. Hur kan ni ha denna typ av omröstning? Ska inte ni vara en tidning som handlar om språk? Borde ni inte förklara varför det är fel med språktest? Borde ni inte förklara varför det inte kommer att funka? Efter min initiala förvåning blev jag ändå nyfiken och klickade på det enda rimliga svaret om man kan något om språk. Nu när jag röstat såg jag att ni totalt misslyckats att utbilda era läsare. Hur kan 58 % vara för ett språktest? Då slog det mig. Kanske är det så att kunskap saknas.

Jag är lärare i bland annat svenska som andraspråk och har under en tid arbetat med svenska för invandrare. Det jag skulle vilja lyfta är vilka människor som skulle straffas av ett språktest och vilka som skulle bli opåverkade.

När du kommer till Sverige kan det ta väldigt lång tid att få ditt uppehållstillstånd. Har du otur kan det ta flera år. Under denna tid har du inte rätt till svenskundervisning och många människor tvingas vänta på att lära sig svenska tills de har fått uppehållstillstånd. Många kanske tänker att det inte spelar någon roll. När de är i Sverige och väntar kan de inte lära sig svenska själva? Svaret på den frågan är både ja och nej. Har du en välutvecklad studieteknik som resultat av att vara välutbildad har du goda möjlighet att redan första dagen i sverige gå till ett bibliotek och börja lära dig svenska. Om du på andra sidan är analfabet eller lågutbildad har du inte alls samma möjligheter. Det kan vara så illa att du inte har någon form av studieteknik vilket gör att det i praktiken är omöjligt att lära dig svenska innan du får professionell hjälp. Redan nu har det uppstått en klyfta mellan välutbildade människor och lågutbildade innan första dagen i skolan har börjat.

När skolan väl börjar så står vissa elever inför svårighet nummer två. De kan inte läsa det latinska alfabetet. Detta gäller dock inte alla elever men kommer du från ett land som inte använder det latinska alfabetet har du förmodligen inte lärt dig det om du inte är välutbildad.

Om vi struntar i alfabetisering så kommer du när du fått ditt uppehållstillstånd kunna sätta dig i skolbänken och lära dig svenska. Dock är det stor skillnad på om du är välutbildad eller inte. Har du en fungerande studieteknik kommer du att placeras i klasser med liknande elever och ni kommer att bli klara med skolan förhållandevis fort. Har du dock en låg utbildningsnivå kommer du förmodligen placeras i grupper med elever som behöver liknande stöttning i form av studieteknik. Med rätt förutsättningar är det inte omöjligt att bli klar med SFI på två terminer. Samtidigt är det inte orimligt att du kommer gå SFI i flera år utan att nå samma nivå om du inte har samma förutsättningar.

Således kommer det i normalfallet ta flera år extra att lära sig svenska om man är lågutbildad. Skulle vi ha ett språktest skulle det vara denna grupp som skulle drabbas hårdast. För det första skulle då tvingas vänta längre på att bli svenska medborgare. För de andra så skulle de förmodligen ha mindre chans att klara testet.

Resultatet av ett språktest skulle således vara att vi i Sverige skulle göra det svårare för lågutbildade människor att bli svenska medborgare. De som är välutbildade skulle inte påverkas nämnvärt av att vi införde ett språktest.

Detta får mig att tänka på frågan: Vill vi bara ha akademiker i Sverige? Om du svarar “ja” på den frågan bör du kanske inte bo i ett demokratiskt land.

Det finns andra former av rasism än de vi normalt tänker på. ”De låga förväntningarnas rasism” är en annan form av rasism, lika illa.

Om vi skall leva tillsammans i ett integrerat samhälle måste vi ha samma förväntningar och regler för alla som bor här, och som kommer hit från andra länder och vill bo här.

Jag tror inte vänstern har uppmärksammat denna form av rasism.

Innan jag tar ställning i frågan vill jag ha alla kriterierna klart för mig:
- Efter hur lång vistelse i Sverige skulle då ett språktest senast göras?
- Skulle man ta hänsyn till dyslexi, språkstörning, analfabetism osv, eller skulle alla individer,oavsett förutsättningar, få göra samma språktest?
- om man inte klarar språktestet, vad händer då med individen?
Lite mer fakta tack, vad språktest i de olika partiernas förslag skulle innebära!

Inget av de tre partier som förespråkar språktester har gått ut med detaljerad information om kriterier och genomförande. Men testet ska ske i anslutning till ansökan om medborgarskap - en sådan ansökan kan göras vid olika punkter. Inget av partierna säger att underkänt på språktestet (och i förlängningen nej till medborgarskap) ska påverka rätten att vistas i Sverige. Moderaterna och Liberalerna (Sverigedemokraternas valplattform går inte lika utförligt in på språktester) talar om att det kan vara nödvändigt med vissa undantag, till exempel för personer som kommer till Sverige i hög ålder. Det är i dagsläget inget parti som har föreslagit särskilda språktester för vissa grupper, men i förslagen från M och L framgår att de är medvetna om att förutsättningarna kan vara mycket varierande.

Jag är helt och fullt för ett språktest!

Det är en högst rimlig motprestation vid erhållandet av ett medborgarskap och det rättigheter detta medför.

I vårt samhälle har vi av hävd talat mycket om rättigheter men det är viktigt att tala även om skyldigheter.

Ett medborgarskap ska vara något eftersträvansvärt och som individen sätter värde på.

Vad jag vet har många (om inte de flesta) länder språktester då man ansöker om medborgarskap och även i Sverige var kraven hårdare förr.

Då min mor, som föddes i ett nordiskt grannland, sökte svenskt medborgarskap i mitten av 60-talet var det en lång och utdragen process som bland annat skulle innefatta en detaljerad levnadsberättelse.

Min mor såg inget konstigt i det - tvärtom!

Hur ska du kan vara en aktiv och deltagande medborgare i ett land vars språk du inte begriper?

Per-Owe Albinsson, medlem i Nätverket Språkförsvaret

wwe.språkförsvaret.se

Medborgaretest är mycket viktigt det fins på flera länder. Var för fins
Inte i sverige. Det fins människor som bor i Sverige mer än 30 år och de behöver tolk på VC och andra myndigheter.

Mina förädrar kom till Sverige för över 30 år sen pga krig. De kunde inte latinska alfabet och var lågutbildade men med praktiska yrkesutbildningar (AMU) kunnat jobba hårt och försörja sig i serviceyrken i över 30 år nu. De har några år kvar till pension. Sedan barnsben har mina syskon och jag tagit hand om fakturer, ärenden, telefonsamtal, myndighetspost och dyl för föräldrarna har svårt att läsa och skriva. De bryter på svenska och har ofta svårt att uttala en del vardagliga ord tydligt (oregano, abonnemang) eller så uttycker de sig klumpigt, men trots det har de en stor social, öppen och förstående svensktalande umgängeskrets där de kan skämta och ha roligt tillsammans med. Föräldrarna går ut och fikar, gymmar, röstar, badar, lyssnar på nyheter, deltar i stadens olika eventer, m.m.
Visst händer det att föräldrarna träffar på människor som är fientliga, hånskrattar och är otrevliga samt behandlar mina föräldrar som andra klassens medborgare och dumförklara dem bara för de talar dålig svenska. I grund och botten, är inte den mellanmänskliga kommunikationen viktigare än ren svenska?
Jag tvivlar på att de skulle klara av en språktest idag trots att de är integrerade i samhället.
Det här visar att förutsättningen för att leva och verka ett värdigt långt intelligent liv i ett nytt land handlar mycket mer än tala och skriva väl.

Själv tycker jag att det är en bra idé.

Jag är inte (än) medborgare själv, men räknar med att bli det i framtiden. Märker att vissa reagerar som om att inte ha medborgarskap automatiskt innebär att man inte får stanna kvar, som inte alls stämmer då man kan få permanent uppehållstillstånd/uppehållsrätt och få stanna kvar och jobba utan problem.

Det lilla extra som medborgarskapet ger, som PUT inte ger, är rätten att rösta, vara med i riksdagen och arbeta inom vissa yrke, t.ex. polis. Och hur exakt ska man kunna ta del i sådant, om man inte ens kan språket?

(Ursäkta eventuella språkfel. Jag lär mig fortfarande!)

Lägg till ny kommentar