Bonobon kan ha nått förstadiet av språk

0 kommentarer

Är människans närmaste släkting på väg att utveckla ett språk som påminner om människans? Efter att ha studerat bonobon – som också kallas dvärgschimpans – anser forskare att den nått fram till förstadiet av språk, nämligen joller.

Människan delar 99 procent av generna med bonobon. Sedan tidigare har forskare fastslagit att vi delar många egenskaper. Inledningsvis kommunicerar bägge ofta med gester, men där människan så småningom börjar använda talat språk nyttjar bonobon i stället lexigram, symboler som representerar ett föremål eller en tanke.

Schweiziska och brittiska forskare har studerat bonobons pipliknande läten. Deras slutsats är att bonobon har nått fram till en evolutionär brytpunkt. Lätena påminner ofta om joller, och för att de ska kunna förstås måste mottagaren känna till sammanhanget. Bonobon kan alltså mer än att producera läten som är förknippade med en viss känsla.

I dagsläget producerar bonobon enligt forskarlaget både läten som signalerar en utveckling mot något som liknar ett språk, och läten som sannolikt är medfödda. Det är utvecklingen till sammanhangsberoende läten som intresserar forskarna. Det kan ha varit så som människan en gång i tiden började att tala.

Den här utvecklingen från pipljuden tros ha skett för minst sex miljoner år sedan. Antingen sprang människan ifrån bonobon, eller så har bonobon först i dag nått fram till det stadium som människan nådde för mycket länge sedan.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Peer J.

Här kan du läsa mer om bonobon.

Anders

Foto: Zanna Clay/Lui Kotale Bonobo Project

Tags: 

Lägg till ny kommentar