Bloggare mår bättre

0 kommentarer

Skrivande kan vara ett verktyg för att dämpa ångest och öka självkänslan. En israelisk studie visar att tonåringar som bloggar öppet om sitt känsloliv får bättre psykisk hälsa. Det allra bästa är att också tillåta läsarna att kommentera bloggen. Problemet med näthat är enligt forskarna i regel betydligt mindre än de positiva reaktioner som bloggarna får.

I dag läser nästan hälften av svenskarna bloggar. De flitigaste läsarna och bloggskribenterna är unga kvinnor. Ämnet för en majoritet av bloggarna är den egna vardagen.

Att skriva av sig i bloggform kan vara ett utmärkt sätt att hantera ångestkänslor och sociala problem. Bloggen kan också vara en genväg till bättre psykisk hälsa.

Forskare i psykologi vid universitetet i Haifa har genomfört en studie på 161 gymnasieelever. Deltagarna fick först svara på frågor om sitt känsloliv. Svaren utvärderades sedan av forskarna och eleverna delades därefter in i fyra olika grupper.

Två grupper uppmanades att i tio veckor blogga om egna sociala svårigheter medan två grupper inte fick några instruktioner för skrivandet. En grupp i varje kategori skulle tillåta kommentarer, medan de två övriga inte skulle ge läsarna något utrymme att reagera på inläggen. I de två kontrollgrupperna fanns personer som skrev dagbok bara för sig själv samt elever som inte skrev något alls.

Självkänslan steg för samtliga bloggare under perioden. De elever som gjorde de största framstegen var de som skrev öppet om sitt känsloliv och tillät kommentarer. Visserligen förekom det ibland negativa synpunkter, men majoriteten av läsarna var stöttande och peppande. I många kommentarer fanns också konkreta råd från läsare som delade med sig av egna erfarenheter.

Studien visar enligt forskarna att bloggandet i sig kan förbättra självkänslan, och det förstärks av uppmuntrande reaktioner från läsekretsen. Resultaten höll dessutom i sig. Vid en uppföljning två månader efter bloggprojektets slut mådde eleverna alltjämt bättre än innan de började skriva.

Här kan du läsa studien i sin helhet.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar