Bekanta röster är lättare att förstå

1 kommentarer

I bullriga miljöer är det för lättare att förstå vad en bekant röst säger. Men om den bekanta rösten använder okända ord försvinner försprånget. Det visar en studie från New York University publicerad i tidskriften Journal of Child Language.

Forskning har visat att det för vuxna som befinner sig i stökiga miljöer är lättare att förstå bekanta röster. Det som sägs av den bekanta rösten behandlas med större träffsäkerhet och ökad hastighet. Fenomenet kallas på engelska familiar talker advantage. Vanan att lyssna till en viss person är alltså i sig en faktor som gör att en känd röst tränger igenom bruset.

Amerikanska forskare har nu studerat om samma sak gäller barn i åldern sju till tolv år. Deltagarna fick under fem dagar vänja sig vid att lyssna till tre nya röster. Därefter fick de i olika miljöer lyssna till både bekanta och obekanta röster. Barnen var betydligt bättre på att repetera vad de bekanta rösterna sagt. Men om de bekanta rösterna använde för barnen okända ord var förståelsen lika låg som när obekanta röster gjorde samma sak.

Inför testet kontrollerades barnens ordförståelse. De som hade de sämsta resultaten gynnades mest i nästa steg om talarens röst var bekant sedan tidigare.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Något liknande har jag erfarit som tvåspråkig förälder. Mina barn hade mycket svårare att förstå sina andra modersmål (utöver svenskan) när språket talades av någon annan än vi föräldrar och/eller den handfull andra människor de hörde språket ifrån regelbundet. För dem verkade det nästan som om den individuella skillnaden i dialekter, ordval, syntax som olika människor har av dem uppfattades som olika språk. De kunde stirra helt tomt framför sig. Med åren har detta trubbats av.

Lägg till ny kommentar