Bättre läsning för dyslektiker med e-läsare

0 kommentarer

Bättre ordförståelse och snabbare läsning. Så förbättras läsningen för många dyslektiker när de använder små e-läsare. Men det är inte e-läsarna i sig som är orsaken. I stället är det de korta raderna på skärmen som underlättar läsningen. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften PLOS One.

I studien fick 103 personer – samtliga amerikanska high school-elever – som alla har dyslexi läsa samma texter på papper och på en e-läsare, en Ipod. Många läste både snabbare och bättre med e-läsaren.

Tidigare studier av ögonrörelser visar att det är lättare att hålla koncentrationen när raderna är korta. När deltagarna läste på papper hade varje rad omkring tio ord. På e-läsaren fanns bara ett till tre ord per rad.

Därför anser forskargruppen att det inte är e-läsaren i sig som ligger bakom de förbättrade resultaten. Men med korta rader från en apparat som kan ligga i handflatan ökar sannolikheten för att uppmärksamheten på texten inte ska svikta. Studien visar också att det är en fördel när långa ord står ensamma på en rad. Då minskar risken för att omgivande ord ska distrahera läsaren.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar