Bästa sättet att avslöja en lögnare

0 kommentarer

Strunta i kroppsspråk och magkänsla – och fokusera i stället på vad som sägs. Så har du störst chanser att avslöja en lögnare. Det hävdar forskare i psykologi vid universitetet i brittiska Huddersfield.

Inte sällan sägs det att en lögnare kan avslöjas med hjälp av en analys av kroppsspråket. En rörelse som ofta pekas ut som ”misstänkt” är till exempel om en person som talar lägger handen för munnen. Andra hävdar att magkänslan är bästa sättet att identifiera en lögn. Människan skulle alltså med hjälp av intuitionen kunna skilja på sanning och lögn.

Men forskare från University of Huddersfield håller inte med. I en studie publicerad i tidskriften Journal of Experimental Psychology: Applied skriver de att den effektivaste metoden är att välja ut en viss ledtråd som kan kopplas till lögner.

En sådan ledtråd är om talaren uppenbarligen får tänka till ordentligt när den berättar något. En talare som gång på gång behöver anstränga sig på detta sätt är ofta en lögnare. En sådan person kan avslöjas genom att noga lyssna på berättelsen.

Slutsatsen är ett resultat av en studie där personer från gatan fick erbjudande om att medverka i en dokumentär om turism. Där skulle de uttala sig både om resmål som de hade besökt och om resmål som de inte hade besökt. Av rekryterarna fick de beskedet att regissören inte skulle kunna identifiera några lögner. Deltagarna blev alltså uppmanade att ljuga samtidigt som de fick veta att de skulle komma undan med osanningarna.

Intervjuerna med deltagarna filmades. Forskarna kunde därefter analysera skillnaderna i beteendet när deltagarna talade sanning och när de ljög.

Det bästa sättet att inte gå på en lögn är alltså att fokusera på vad som sägs och lägga mindre vikt vid kroppsspråk och magkänsla. Det betyder inte att magkänslan inte kan vara korrekt, men att bara lita till den innebär enligt forskarna att andra viktiga redskap inte kommer till användning.

Metoden är dock långt ifrån säker. Lögnerna kunde identifieras i omkring 60 procent av fallen.

Ändå anser forskarna att den har framtiden för sig jämfört med exempelvis en lögndetektor. De hävdar att lögndetektorn skapats utifrån felaktiga förutsättningar. Den som ljuger gör det ofta för att slippa berätta en sanning som skulle orsaka ännu större besvär. Därför är lögndetektorns metod, som går ut på att mäta ångestliknande känslor, vilseledande enligt forskarna.

Anders

Illustration: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar