Barns språkinlärning börjar i livmodern

0 kommentarer

Redan på fosterstadiet börjar barns språkutveckling. Och det är mammans vokaler som fångar intresset. Det visar en studie som publiceras i ett kommande nummer av den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

Under de tio sista veckorna av graviditeten lyssnar ofödda barn på tal som förekommer runt dem. Närmast och därför mest intressant är modern. Hennes vokalljud är de som uppfattas bäst, och det är dessa som det ofödda barnet först lär sig att känna igen.

Redan några timmar efter födseln kan barnet skilja på mammans modersmål och andra språk som förekommer i samma miljö. Detta testades på totalt fyrtio svenska och amerikanska spädbarn.

Spädbarnen fick i testet lyssna till modersmålet och främmande språk samtidigt som de hade utrustats med var sin napp. Deltagarna sög betydligt längre på nappen när de fick höra främmande språk jämfört med modersmålet. Detta, menar forskarna, visar att barnet har en tidigt utvecklad beredskap för modersmålet medan förståelsen för andra språk kommer senare.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar