Barn kan utvecklas för tvåspråkighet innan de börjar tala

1 kommentarer

I tvåspråkiga miljöer har barnets hjärna börjat trimmas för att hantera flera språk redan innan det säger sina första ord. Redan vid elva månader finns ökad aktivitet i områden av hjärnan som hanterar beslutsfattande och uppmärksamhetsförmåga.

Det är forskare vid University of Washington, USA, som har studerat sexton barn upp till elva månaders ålder. Ena hälften växte upp i enspråkigt engelska hushåll och andra hälften i tvåspråkiga hushåll där det talades engelska och spanska. Barnen fick lyssna till inspelningar innehållande språkljud på både engelska och spanska.

När barnen i bägge grupperna var sex månader var de lika mottagliga för bägge språken. Fem månader senare hade barnen från enspråkiga familjer börjat rikta in sig på engelska. För spanska var de inte längre lika mottagliga. Barnen från tvåspråkiga familjer reagerade däremot lika starkt på bägge språken.

Analyser av aktiviteten i hjärnan visar enligt forskarna att barnen från tvåspråkiga familjer lika snabbt lärde sig både spanska och engelska. Forskarna tror att flerspråkigheten skapar anpassningsbarhet som barn från enspråkiga familjer saknar.

Denna utveckling äger rum innan barnen själva börjar prata. Samtidigt finns det hos tvåspråkiga barn ökad aktivitet i delar av hjärnan som hanterar bland annat förmågorna att fatta beslut och att flytta uppmärksamhet. Forskarna tror att det är samma förmågor som aktiveras när de tvåspråkiga barnen byter mellan de olika språken.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Developmental Science.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar