Äpplen får schimpansen att ändra läte

0 kommentarer

Ett nytt socialt sammanhang kan få schimpansen att ändra läten. Schimpansen har också ett visst läte för en viss företeelse. Därmed visar den prov på samma språkliga flexibilitet som finns hos människan.

Bakom studien, som är publicerad i tidskriften Current Biology, står brittiska och schweiziska forskare. De följde en grupp vuxna schimpanser under och efter en flytt från en djurpark i Nederländerna till en djurpark i Storbritannien.

Schimpanserna var mycket förtjusta i äpplen. Forskarna spelade därför in deras läten i samband med att de fick äpplen. Tre år efter att de två grupperna förts samman hade den första gruppen, som flyttades från Nederländerna, anpassat sig till den andra gruppens läten. Schimpanserna reagerade alltså alltjämt på äpplen, men på ett sätt som påverkats av den nya miljön.

Studien visar att lätet förknippat med en viss sak kan förändras. Det innebär enligt forskarna att schimpanser delar människans förmåga att använda ett visst ord (eller läte) för ett objekt och att dessutom kunna byta ord för objektet. Det finns inget som hindrar människan att börja kalla äpplen för päron, och denna flexibilitet tycks även finnas hos schimpanser.

Anders

Foto: Florian Möllers/Katie Slocombe

Tags: 

Lägg till ny kommentar