Apor kan inte alltid apa efter varandra

0 kommentarer

Hundar och getter tillhör de djur som har läten som kan sägas påminna om människans dialekter. Hundens skall kan färgas av ägarens dialekt och killingarnas bräkande påverkas av de grupper de unga getterna vistas i. Men möjligheterna att förändra djurens läten är mycket små.

I Språktidningen 7/12 skriver professor Thomas Malm om språket i serietidningen Tarzan. Ensam i djungeln tas Tarzan om hand av apor och lär sig så småningom tala deras språk mangani.

Bortsett från den inte obetydliga detaljen att aporna talar är scenariot realistiskt. Ett barn som däremot sattes ut i djungeln utan kontakt med andra människor skulle inte utveckla något språk alls. Gunilla Lidberg, doktor i pedagogik, skriver i Modern Psykologi att vissa villkor behöver uppfyllas för att språkutvecklingen ska ta fart:

"För att utveckla språk, ett eller flera, behöver barnet höra andra människor använda språk och även själv vara inbegripet i kommunikation. Bara då kan barnets hjärna känna igen och lära sig de grammatiska mönstren, tillägna sig språkets uttal och orden för olika företeelser och – inte minst – lära sig hur man använder språk."

Som exempel nämner Gunilla Ladberg flickan Genie, som vid tretton års ålder hittades instängd och fastbunden i en källare. Med normala mänskliga kontakter kunde hon i friheten börja lära sig ord, men hon lyckades aldrig nå samma nivåer som en modersmålstalare. Det hade helt enkelt gått för lång tid för att Genie skulle kunna bemästra ett språk.

Djurens läten är däremot inte på samma sätt beroende av kontakt. Washington Post berättar om ett experiment där två resusapor och två japanska makaker fick byta miljö med varandra, så att två nästan nyfödda resusapor växte upp hos japanska makaker och vice versa. Arterna använder liknande ljud, men inte i samma sammanhang.

Styvföräldrarna och miljön visade sig ha liten inverkan på språkutvecklingen. De japanska makakerna kuttrade när de lekte – trots att resusaporna de växt upp med använde helt andra läten. Det tyder på att vissa läten är förknippade med vissa situationer, och att dessa egenskaper är medfödda.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar