Använd pekfingervalsen – och skriv bättre texter

0 kommentarer

Att skriva snabbt är inte detsamma som att skriva väl. Därför kan pekfingervalsen ofta vara att föredra framför användning av bägge händerna. Ett långsammare skrivtempo ger nämligen bättre texter.

På den tiden maskinskrivning var ett ämne i grundskolan var det förmodligen en hel del lärare som förfasade sig över elever som inte ville överge pekfingervalsen. Snabbt gick det nog inte, men om uppgiften hade varit att skriva en uppsats hade metoden sannolikt gynnat dem.

Mer komplexa och varierade meningar, större språklig variation och bättre sammanhållna texter är ofta resultatet av skrivande där bara ena handen använts. Pekfingervalsen kan alltså vara att föredra vid uppsatsskrivande. Det fastslår kanadensiska forskare i psykologi vid University of Waterloo.

Det långsammare tempot gör att formuleringarna blir mer varierade och träffsäkra. Det ger också skribenterna tid att hitta rätt ord. Den som däremot använder bägge händerna skriver snabbare – och ägnar därför mindre tid åt att putsa på formuleringarna. Följaktligen blir språket mindre varierat.

Studien är publicerad i British Journal of Psychology. Det var studenter som fick testa de olika metoderna.

Anders

Illustration: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar