Anteckna för hand bättre än använda dator

9 kommentarer

Block och penna är vassare anteckningsverktyg än datorn. Åtminstone när det gäller att en vecka senare minnas sammanhang och förklaringsmodeller. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Psychological Science.

En bärbar dator är ett populärt verktyg för att föra anteckningar. Men det finns enligt de amerikanska forskarna mycket som talar för att det är betydligt effektivare att anteckna för hand. Den som använder block och penna är nämligen bättre på att komma ihåg vad som sagts under föredrag.

I studien fick 65 amerikanska collegestudenter lyssna på inspelade föreläsningar i ämnen som inte ansågs tillhöra allmänbildningen. Vissa förde anteckningar för hand medan andra använde dator. Vid två tillfällen kontrollerade forskarna vad mindes — 30 minuter efter föreläsningen och en vecka efter föreläsningen.

När det gällde att minnas enskilda faktauppgifter var det ingen större skillnad mellan grupperna. Däremot var de studenter som antecknat för hand betydligt bättre på att kunna redogöra för sammanhang och förklaringsmodeller. De hade alltså tagit in informationen på ett sätt som gjorde att de hade större förståelse för föredragshållarens teorier och resonemang. I större utsträckning prioriterade de också att anteckna sådant som föreläsaren verkade lägga särskild vikt vid.

Enligt forskarna är det vanligt att studenter motiverar valet av datorn som anteckningsredskap med att de då kan skriva snabbare. Men att hinna skriva ner mer eller mindre ordagrant vad föreläsaren säger visade sig inte heller vara någon fördel.

De studenter som kom ihåg allra minst var de som med hjälp av dator hade antecknat mest. Det tycks enligt forskarna som att de prioriterat själva antecknandet mer än förståelsen.

De studenter som använde dator men antecknade med fler egna ord och i lägre tempo klarade sig bättre. Enligt forskarna har de inte bara skrivit ner vad föreläsaren sagt, utan också reflekterat över det samtidigt som de antecknade.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Jag är stort fan av handskrivandet och tror att själva rörelsen (samt det faktum att man p.g.a. tidsbrist måste rensa bland all info) bidrar till att minnena förstärks. Ett muskelminne liksom, och ju fler sinnen vi använder desto bättre tycks minnena fastna.

Apropå att rensa kan vi dra en parallell till alla digitala kameror som är fullknökade med foton, som varken används eller framkallas.

Tyvärr går svensk skola i motsatt riktning och slänger ut barnet.. i en korkad teknikvurm. Leve papper och penna och de lärare som framhärdar i att använda dessa "förbjudna" redskap. Alltid svårare att gå emot strömmen. Alltid modigare.

Tragiskt och ofattbart ointelligent att vi håller på att avveckla en 5000-årig teknik - handskriften. Vi blir analfabeter. Denna övertro på maskiner..

Det här med datorer är helt sjukt. Det är klart att det ska vara som den gamla goda tiden när vi skrev med penna och papper. Dagens ungdomar är så bortskämda. Jag undrar hur Sveriges framtid kommer se ut.. haha!

Varför exakt? Jag är en elev själv och går mitt andra år i gymnasiet, och datorn har haft en stor betydelse på min prestanda. Både så tycker jag det är lättare för mig att skriva mina uppsatser, och så är jag rätt säker på att det är lättare för lärarna att både kunna läsa och rätta ens uppgifter.

Många elever, inkluderande mig själv, har det svårt med att skriva med penna för olika skäl, för det första så kan det uppstå kramp i händerna, en del har problem med att skriva tydligt för både sig själv och andra, att skriva för hand är även mycket mer tidskrävande och frustrerande.

Datorn medger även många andra fördelar typ som internet. Vi använder oss dagligen utav internet för att hitta information på nätet och att lära oss utav den. Internet ger mer information än vad endast föreläsningar och böcker kan ge och är därav ett brilljant hjälpmedel om det används rätt.

Jag kan ganska säkert säga att dagens skol elever är garanterat mer utbildade än de tidigare generationer. Så varför är du så emot datorer i skolan? Du har väl inte ens sett hur det har hjälpt till i skolan. Jag skulle kunna förstå dig om du var orolig över vissa delar men att vara emot hela tanken bara är ganska sjukt enligt mig.

Lägg till ny kommentar