Ansträng dig inte – och underlätta språkinlärningen

0 kommentarer

Det är inte alltid lönt att anstränga sig. Åtminstone inte för den som vill lära sig ett främmande språks ordbildningsmönster. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften PLOS ONE.

För att testa deltagarnas inlärningsförmåga hittade de på nio ord. Dessa ord skapades enligt tre olika mönster där vokaler och konsonanter återfanns på bestämda positioner i de tre olika grupperna.

Innan deltagarna fick lyssna till de påhittade orden delades de in i två grupper. Den ena gruppen fick beskedet att de inte skulle överanalysera vad de hörde, men inte heller strunta i att lyssna. Här fick deltagarna också möjligheten att lägga pussel eller att måla under lyssningen. Den andra gruppen fick uppdraget att identifiera orden de hörde.

De försökspersoner som ansträngde sig var snäppet bättre på att placera orden de hört i korrekt ordningsföljd. Däremot gjorde de betydligt sämre ifrån sig när de fick höra nya ord som skulle klassificeras efter de tre olika mönstren. Här lyckades de deltagare som bara hade slölyssnat till inspelningarna klart bättre.

Forskarna tror att skillnaden beror på att ordbildningsmönster är något som hanteras av procedurminnet. Förståelse för ordbildningsmönster skulle alltså vara en färdighet som inte kräver någon medveten erinring precis som att cykla eller att simma.

Förklaringen till att de försökspersoner som ansträngde sig klarade första delen av testet bättre tros vara att de då använde det deklarativa minnet, som lagrar kunskap och fakta. Det deklarativa minnet vore således det bästa valet för att lära in nya ord, men inte för att avslöja ordbildningsmönster.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar