Ann Cederberg ny chef för Språkrådet

0 kommentarer

Ann Cederberg blir ny chef för Språkrådet. Hon är i dag förvaltningschef vid Högskolan i Kristianstad. Hon har en bakgrund som språkvetare med inriktning på stilistik och retorik.

– Det finns två saker som jag tycker är riktigt roliga, språk och ledarskap. Tidigare har jag växlat mellan uppgifterna. Nu får jag chansen att förena detta. Det ska bli mycket spännande, säger hon.

Språkintresset väcktes på allvar under gymnasietiden. Lektionerna om skönlitterära stilar gjorde henne nyfiken på stilistik och retorik. På universitetet var därför studier i nordiska språk det självklara valet. När Ann Cederberg år 1993 disputerade vid Uppsala universitet analyserade hon språkutvecklingen i tvåkammarriksdagens talarstol. Sedan dess har hon varit både lektor i svenska och kanslichef vid Linköpings universitet. De senaste fyra åren har hon varit förvaltningschef vid Högskolan i Kristianstad.

Tidigare chefen Lena Ekberg avgick efter en konflikt med generaldirektören Ingrid Johansson Lind. Tvisten gällde Språkrådets roll inom myndigheten Institutionen för språk och folkminnen. Ann Cederbergs uppgift blir nu att överbrygga sprickorna.

– Jag har funderat mycket på detta men inte satt mig in exakt i det som varit. Det är viktigt att tänka på att detta är historia, att vi ser framåt och att detta blir en ny grupp med en ny ledare. Jag har lång erfarenhet av att vara chef och har hanterat många knepiga situationer. Det gör att jag har tillgång till ett brett register, även om jag naturligtvis inte kan allt. Det första jag tänker ta reda på är att fråga om hur läget är nu; var står vi och vart vill vi gå?

Ann Cederberg uppskattar att Språkrådet är en institution som hörs på många sätt, bland annat genom språkrådgivning i sociala medier. Att Språkrådet tar plats i offentligheten tycker hon är viktigt. Hon vill också gärna utveckla Språkrådets kontakter med universitetsvärlden. Språkrådets fokus på vårdade och begripliga texter är något hon gärna skulle överföra till olika språkutbildningar. Med en bakgrund både inom språkforskning och administration tror Ann Cederberg att det är kontakter som hon kan bidra till att utveckla och fördjupa.

– I grunden handlar det om en demokratisyn. Tillgången till språket är en del av det som gör en människa till människa, och det är en del i det demokratiska samhället. Språkrådet är en organisation som kan värna olika människors rätt att få existera i samhället med sitt språk, säger hon.

Ann Cederberg tillträder som chef för Språkrådet den 1 mars nästa år.

Här och här kan du läsa mer om tvisterna kring Språkrådet.

Foto: Lisa Hagsten

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar