Älvdalska – språk eller dialekt?

3 kommentarer

Gör älvdalskan till ett landsdelsspråk! Det vill Språkförsvaret som anser att det skulle ge älvdalskan ett lyft som skulle förbättra framtidsutsikterna. Språkförsvarets huvudargument är att älvdalskan till skillnad från andra dialekter inte är begriplig för den som talar svenska. Älvdalskan är helt enkelt så speciell att den inte kan räknas som något annat än ett språk.

Det är inte första gången som det ställs krav på att älvdalskan ska betraktas som något mer än en dialekt. I Språktidningen 6/2008 skriver Östen Dahl, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, att infallsvinkeln avgör om älvdalskan ska betraktas som ett språk eller inte. Å ena sidan befinner sig älvdalskan betydligt längre bort från standardsvenskan än både norska och danska, å andra sidan är det bara ett av tusentals sockenmål i Sverige.

Exakt vilket recept som är bäst för att garantera älvdalskans överlevnad är enligt Östen Dahl inte klart. Själv anser han att älvdalskan borde klassas som ett språk. I så fall borde älvdalskan kanske få status som minoritetsspråk. Men, skriver Östen Dahl, frågan är om det är rimligt att stämpla älvdalskan som ett minoritetsspråk när den talas av etniska svenskar.

Hur ser du på älvdalskan? Ska den även i fortsättningen betraktas som en dialekt eller ska den få status som landsdelsspråk eller minoritetsspråk? Rösta här!

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Men seriöst!!!
Bor där och tycker att älvdalen har gått för långt... om älvdalskan ska på det som eget språk då ska alla deläkter få det också!!!
Älvdalskan är inte ett eget språk det är en deläkt... lägg av seriöst... älvdalen vill bara få alla ögon på sig för att fler turister ska komma till dom... samma när lars krizter va i dansbandskampen och nu detta och älvdalens prinsessa sofia! Sofia är inte från älvdalen. Hon är född o stockolm... som älvdalingarna säger om oss som inte är född här eller inte har sina rötter här är inte äkta älvdalinga!!! Seröst!! Lägg av!
Kan då säga att jag och fler som född utan för äldalen som sofia kallas oäkta älvdalingar fast vi bott lika längre och längre en prinsessan sofia. men ändå gör dom så stor grej att sofia är älvdalens prinsessa -.-

Europarådets konvention, som Sverige lovat att följa, hndlar inte bara om etniska minoriteters språk. Den heter koventionen om skydd för landsdels- och minoritetsspråk. Ett språk som talats av hävd ilandet, är hotat och skiljer sig från huvudspråket att det är svårt att förstå och där dessutom talarna vill att det ska betraktas som ett språk kan erkännas enligt konventionen. Ett sådant erkännande tror vi skulle betyda väldigt mycket för språkets överlevnad efter århundraden av trakasserier mot de älvdalsktalande från inflyttade och myndigheter.

Vad det beträffar tycker jag att alla lokala mål och varianter borde ha nån sorts skydd. Till exempel att åtminstone inte lokala ortsnamn ska stavas utifrån någon myndighets missuppfattning om vad namnet kanske betyder.

Lägg till ny kommentar