Alla språk är glada – men spanska är gladast

0 kommentarer

Efter att ha analyserat flera miljarder ord är ett amerikanskt forskarlag enigt. Ord med positiva associationer är betydligt vanligare än ord med negativa associationer. Och allra mest uppåt är de som talar spanska.

Forskare vid University of Vermont, USA, har samlat in flera miljarder ord från böcker, inlägg på Twitter, översättningar till film och tv och sökningar på nätet. I tio olika språk – engelska, franska, spanska, tyska, portugisiska, koreanska, kinesiska, ryska, arabiska och indonesiska – listades de 10 000 vanligaste orden.

Därefter fick modersmålstalare gradera orden på en skala mellan 1 och 9, där 1 motsvarade mycket negativt och 9 mycket positivt. På engelska fick till exempel laughter (’skratt') snittbetyget 8,50 medan terrorist fick 1,30. Artikeln the hamnade ganska precis i mitten av skalan med betyget 4,98.

Samtliga typer av texter på spanska – sökning på nätet, böcker och inlägg på Twitter – hamnade högst upp i glädjetoppen. I botten återfanns kinesiska böcker. I alla språk och grupper var dock andelen positiva ord större än den negativa.

Med hjälp av modersmålstalarnas associationer kunde forskarna med hjälp av ordens valörer säga att Greven av Monte Cristo slutade på ett mer optimistiskt sätt än Moby Dick. Genom att samla in inlägg från Twitter såg de att negativt laddade ord bredde ut sig efter terrorattentatet mot Charlie Hebdo, men att balansen var normal tre dagar senare.

Forskarna anser att resultaten bevisar den så kallade Pollyanna-teorin. Den går ut på att människan har en tendens att se livet från den ljusa sidan, och att positivt laddade ord därför används oftare än negativt laddade ord.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar