Alfabetisk ordning ger större trovärdighet

0 kommentarer

Påståenden i alfabetisk ordning har större trovärdighet. Skälet är att hjärnan strävar efter att hantera information enligt bekanta mönster. Det hävdar forskare i psykologi i en studie publicerad i Journal of Consumer Psychology.

Aspen moisturizes skin och Befferil eases pain är några av de påståenden som ansågs ha hög trovärdighet. Lite mindre pålitliga var Vaspen moisturizes skin och Vufferil eases pain. På en sjugradig skala fick de första påståendena i snitt 4,38 poäng medan de senare fick 3,95 poäng.

Det var 172 vuxna amerikaner som fick ranka trovärdigheten i olika påståenden. Att de gav högre betyg till Aspen moisturizes skin och Befferil eases pain berodde enligt forskarna på att dessa påståenden bestod av ord i alfabetisk ordning. Att Vaspen moisturizes skin och Vufferil eases pain sågs som mindre pålitliga ska ha berott på att orden inte var i alfabetisk ordning. Deltagarna själva kunde inte förklara skillnaderna som föranledde olika betyg.

Anledningen är att hjärnan föredrar bekanta mönster. Alfabetet är ett sådant mönster. Det är enligt forskarna därför som människor föredrar påståenden där orden kommer i alfabetisk ordning. Påståenden som inte passar in i detta mönster skapar ett slags kognitiv disharmoni och ses därför som mindre trovärdiga.

Anders

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar