Alerta allitterationer allena alstrar alltid allehanda handel hos allmänheten

1 kommentarer

Allitteration slår ut lågt pris som köpargument för konsumenter. Därför bör handlare snarare satsa på språket än på rabatter. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i Journal of Retailing.

I tidningsrubriker, i reklam och som ett stilistiskt grepp i litteratur och musik har allitteration blivit vanligt. Så här beskrivs allitteration i Nationalencyklopedin:

allitteration (franska allitération, av latin ad ’till’ och liʹtera, liʹttera ’bokstav’, ’skrivtecken’), bokstavsrim, stavrim eller uddrim. Allitteration innebär att ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant ( barn och blomma, hus och hem) eller på vokal, som då oftast är men inte behöver vara densamma (allt i allo, utan och innan). Allitteration är vanlig i fornnordisk poesi, ordspråk och stående talesätt liksom i gammalt lagspråk.

I marknadsföring i butik är allitteration ett effektivt redskap. Amerikanska handelsforskare fastslår efter en rad tester att allitteration fungerar bättre än små prissänkningar. Trots att det handlar om textade reklambudskap är det enligt forskarna uppenbart att kunderna i tysthet läser skyltarna på ett sådant sätt att de ”hör” bokstavsrimmen i huvudet.

Ett experiment gick ut på att olika deltagargrupper fick ranka det bästa erbjudandet. Där ansåg fler spontant att 4 flapjacks $4.13 var ett bättre köp än 4 flapjacks $3.87. Ännu färre föll för 4 pancakes $4.13 och färst intresserade sig för 4 pancakes $3.87.

På samma sätt tyckte fler att Two T-shirts $21 var ett erbjudande som lockade mer än Two T-shirts $19.

Ett annat test gjordes i en glasskiosk. Vid ett tillfälle såldes mega sundae $5.99 och vid ett annat super sundae $6.00. Den senare glassen sålde dubbelt så bra. Det visar enligt forskarna dessutom att marknadsföring med priser som slutar på $.99 kanske inte är det vassaste vapnet.

Resultaten öppnar enligt forskarna stora möjligheter för handlare. I stället för att kriga om kunderna med små prissänkningar bör de lägga tid på att formulera marknadsföringen på ett sådant sätt att kunderna blir nyfikna.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar