Äldre föredrar fysiska böcker – men läser bättre med surfplattor

0 kommentarer

Surfplattor kräver mindre ansträngning för den äldre läsaren än fysiska böcker. Ändå föredrar majoriteten tryckta böcker framför digital läsning. Det visar en studie utförd vid tre tyska universitet och publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

I studien testades 36 personer i åldern 21 till 34 år och 21 personer i åldern 60 till 77 år. I bägge grupperna rankades läsningen av tryckta böcker som mer njutbar än läsningen av e-böcker.

Deltagarna fick läsa på tre olika sätt – läsplatta, surfplatta och tryckt bok. Forskarna studerade samtidigt hjärnaktiviteten och tiden det tog för läsarna att fokusera med ögonen.

Den yngre gruppen hade samma mönster för ögonrörelser och hjärnaktivitet vid samtliga lässituationer. Den äldre gruppen använde däremot mindre tid och energi när de läste på en surfplatta.

Förklaringen är enligt forskarna att surfplattans bättre kontraster och belysning gör att texten blir tydligare och inte flyter ihop med bakgrunden.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar