Prenumerera på bloggen
 • I veckans kviss sätter du ditt ordförråd på prov. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta svaren är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Pexels

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 •  

  Hierarkiskt och nedlåtande. Det är några vanliga associationer till ni-tilltal. Men i över hundra år pågick en intensiv debatt om hur vi skulle tilltala varandra. Ni-föreningar och du-föreningar kampanjade för olika tilltal – men de var överens om att systemet med titlar var både krångligt och otidsenligt.

  Du-reformen fick sitt genombrott på 1960-talet. Men niandet försvann inte. Och i dag blir det allt vanligare. Språktidningens undersökning visar att fyra av fem blir niade åtminstone ibland. Det är bara en av tio som gillar det. Bland yngre är attityderna mer positiva. Där är det många som ser ni som artigt och respektfullt.

  I nya numret av Språktidningen berättar vi om den historiska dragkampen mellan du och ni. Det finns en hel del som talar för att vi kan vara på väg mot en ni-reform.

  Dessutom i Språktidningen 5/2021:

  • Mamma är ett av språkets slitstarkaste ord
  • Sara Lövestam om Mariornas grammatik
  • Därför talar vi för oss själva
  • Mikael Parkvall om bristerna med stora mängder data
  • Språkstörning blir en kamp för att hitta en röd tråd
  • Tomas Bannerhed om naturens språk

  Nya Språktidningen utkommer 16 juni och finns i butik 24 juni.

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du i Språktidningens veckoliga kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta svaren är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Pixabay

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 • Nu är det slutpratat om brittisk variant, sydafrikansk variant och indisk variant. Världshälsoorganisationen, WHO, presenterar i stället en rad nya beteckningar för de olika varianterna av coronaviruset – baserade på grekiska bokstäver. Exempelvis ska den mutation av viruset som först upptäcktes i Storbritannien kallas Alpha, medan olika varianter från Sydafrika, Brasilien och Indien ska kallas Beta, Gamma, Delta respektive Kappa.

  Anledningen till att nya namn har tagits fram är att länderna inte ska brännmärkas för att de rapporterar om virusmutationer. Men man vill också att det ska gå att diskutera varianterna utan att behöva använda de vetenskapliga namnen, som B.1.1.7 och B.1.351 …

  I maj protesterade den indiska regeringen mot beteckningen indisk variant på de två subvarianter som först påträffats i landet. ”Ingen nation ska stigmatiseras för att den upptäcker och rapporterar virusvarianter”, twittrade Maria Van Kerkhove, epidemiolog vid WHO.

  Maria

  Foto: Pexels

  Beställ Språktidningen!
  Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration

   

  0 kommentarer
 • När efterfrågan är hög och priserna stiger säljs många bostäder redan före visning. Fenomenet kallas förmarknad.

  Ordet förmarknad har ganska länge använts inom handeln med värdepapper. Det kan bland annat röra sig om affärer som görs upp när börserna och andra handelsplatser är stängda. Motivet till affärerna kan vara information som har framkommit efter att börserna stängde. Med hjälp av denna information kan den som handlar göra en bra affär.

  Under pandemin har bostadspriserna stigit på många håll i landet. Eftertraktade objekt säljs ibland före visning. I Dagens Nyheter berättar en fastighetsmäklare om hur spekulanter allt oftare efterfrågar information om vilka bostäder som är på väg ut till försäljning:

  Maria Ekängen, fastighetsmäklare och kontorschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Karlstad, säger att fenomenet med ”förmarknaden” blivit betydligt vanligare bara det senaste halvåret. Om säljarna är osäkra på när de vill sälja läggs bostaden ofta upp på mäklarfirmans hemsida som en kommande försäljning, för att samla intresse.

  I Privata Affärer berättar en annan mäklare om hur köparnas beteende har förändrats den senaste tiden:

  Det väldiga trycket har skapat en omfattande förmarknad. Ungefär hälften av alla villabostäder säljs i dag innan den publika marknaden på Hemnet, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

  Förmarknad om just bostäder är belagt i svenskan sedan 2020.

  Anders

  Foto: Pixabay

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 • I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Några av orden är ganska vanliga medan andra är mer sällsynta. Din uppgift är att lista ut vad orden betyder. De korrekta betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Pixabay

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 •  

  Elektroder i hjärnan fångar upp elektriska nervimpulser från de delar som styr handrörelser – när man tänker sig att man skriver för hand.

  Nu är det möjligt att skriva direkt med hjärnan! Du måste bara tänka dig att du skriver bokstäver med handen, så hamnar texten på skärmen. Allt sker med hjälp av elektroder i hjärnans motorbark, meddelar tidskriften Forskning & Framsteg: ”Amerikanska forskare visar att det går att översätta aktivitetsmönster i hjärnan till text på en dataskärm.”

  Och det kan gå undan. En person kallad T5, förlamad från nacken och neråt, har med blotta tanken skrivit hela 90 tecken i minuten.

  Med denna hastighet går det att skriva och svara på frågor i realtid, menar Frank Willett, hjärnforskare vid Howard Hughes medical institute vid Stanford University. Det är jämförbart med vad en person i T5:s ålder knappar på en smartphone, som är runt 120 tecken.

  Metoden kan i framtiden hjälpa exempelvis personer som tappat talförmågan på grund av förlamning eller sjukdom. Resultaten har publicerats i Nature.

  Maria

  Illustration: Nature 2021.

  Beställ Språktidningen!
  Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration

  0 kommentarer
 • Konspirationsteorier har fått fäste i nyandliga kretsar. Fenomenet kallas konspiritualitet.

  I den nyandliga rörelsen talas det mycket om spiritualitet. I det här fallet rör det sig inte om att uttrycka sig slagfärdigt och kvickt. I stället används spiritualitet i betydelsen ’andlighet’, en användning som är belagd i svenskan sedan tidigt 1800-tal.

  De senaste åren har också en rad konspirationsteorier fått fäste i delar av rörelsen. Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet, berättar i Dagens Nyheter att konspiritualitet har utvecklats till ett begrepp som används inom forskningen:

  Han säger att detta till och med har fått ett eget begrepp inom forskarvärlden: konspiritualitet, eller conspirituality på engelska. Det är en sammanslagning av konspirationsteori och andlighet (spirituality på engelska).

  I nyandliga kretsar finns redan många som är skeptiska till exempel vaccin, 5G-nätet och coronaviruset. Därför är vissa – enligt forskare som Dagens Nyheter har talat med – också mer benägna att lyssna på andra konspirationsteorier som även de uttrycker misstro mot den tekniska utvecklingen och det etablerade samhället.

  Den konspirationsteori som har fått störst spridning på sistone kopplas till Qanon-rörelsen. I Dagens Industri sammanfattar Emma Stenström några av de centrala föreställningarna:

  Den snabbväxande rörelsen QAnon är det senaste exemplet. Här talar vi konspiration på högsta nivå. Världen anses kontrollerad av satanistiska, liberala, barnätande kändiskannibaler. Räddaren är den mystiska figuren Q, vars sändebud är president Trump, som ska skapa en ny tid av kärlek. Det är så knäppt att det knappt går att ta på allvar. Men jag har kanske en slapp hållning. Särskilt när man betänker att det fanns liknande kopplingar mellan nazismen, ockultismen och alternativrörelsen på 1920- och 30-talen. Därför är det nog bättre att, som i podden med det slående namnet ”Conspirituality”, konspiritualitet, analysera hur extremhögern och nyandligheten flyter samman. Än så länge må det vara ett marginellt fenomen, men mekanismerna är ändå viktiga att förstå.

  Konspiritualitet är belagt i svenskan sedan 2020.

  Anders

  Foto: Unsplash

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du i Språktidningens veckoliga kviss. Känner du till vad de betyder? De korrekta betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till med kvissandet!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Pixabay

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

  0 kommentarer
 • Tant Röd, sylt i plättvecket, lingonveckan och månadsflod är bara några av alla de metaforer som används för att beskriva mens. I Språktidningen 4/2021 skriver Anna Dahlqvist om mens som ett tabu i språket – och forskare berättar om olika strategier för att ändå kunna prata om mens. Ett knep är just metaforer.

  Men vilken metafor är roligast, bäst och träffsäkrast? Här intill kan du rösta på några av alla de metaforer som är i bruk.

  Anders

  Illustration: Sergio Membrillas

  Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg