Tvåspråkiga barn skiljer tidigt på olika språk

Text:

Redan före tvåårsdagen skiljer tvåspråkiga barn omedvetet på de olika språken. De förstår att vissa ord tillhör ett språk och att andra ord tillhör ett annat språk. Det visar en studie publicerad i tidskriften PNAS.

Det är forskare i psykologi vid Princeton university, USA, och Concordia university, Kanada, som står bakom studien. I undersökningen deltog tvåspråkiga barn som växte upp i miljöer i Kanada där det talades både engelska och franska. Barnen mötte dagligen bägge språken i hemmet.

Samtidigt som barnen fick titta på bilder fick de också lyssna på korta meningar. Vissa meningar var enspråkiga – som Look! Find the dog! – medan engelskan och franskan blandades i andra meningar – som Look! Find the chien! Att på detta sätt byta språk mitt i ett samtal kallas kodväxling.

De tvåspråkiga barnen förstår att dog och chien inte är riktigt samma sak. Bägge orden betyder visserligen ’hund’, men innan barnen medvetet gör skillnad på engelska och franska har de snappat upp att vissa ord används i ett sammanhang och att andra ord används i ett annat sammanhang.

I studien undersöktes barnens ögonrörelser och pupillens storlek. I det ögonblick som talaren bytte språk utvidgades pupillen något. Det är ett tecken på ökad aktivitet i hjärnan. Barnen reagerar alltså på kodväxlingen på ett sätt som visar att de skiljer mellan de olika språken.

Anders

Foto: Istockphoto