Britney får unga att börja knarra

Text:

Kvinnor med ”knarrande” röster har sämre chanser på den amerikanska arbetsmarknaden. Det visar en studie av så kallad vocal fry hos talare av amerikansk engelska. Vocal fry innebär att man sänker röstläget så att stämbanden knarrar. Forskare i tal- och hörselvetenskap vid Long Island university lät 800 personer lyssna på inspelningar av samma fras uttalad i ”normalt” röstläge respektive i en ”knarrande” variant. I 86 procent av fallen uppfattades det normala röstläget som mer kompetent, förtroendeingivande och attraktivt för en jobbsökande. Forskarna tror att det beror på att de flesta föredrar att höra vad som uppfattas som ett typiskt röstläge för ens kön, vilket oftast ligger högre för kvinnor. Knarrandet har annars blivit allt vanligare i USA, särskilt bland unga kvinnor. Anledningen tros vara att man imiterar kändisar som Britney Spears, Kim Kardashian och Zooey Deschanel. Enligt en tidigare studie kan knarrandet utanför arbetslivet i stället ge kvinnor sociala pluspoäng.