Ur nästa nummer

Text:

Du och jag och alla vi

Den så kallade du-reformen medförde en större språkförändring än de plurala verbens avskaffande, och inte bara ordet du påverkades.

Jakten på dyslexigenerna

Svenska forskare söker fler ärftliga faktorer bakom ordblindhet. Forskningen kan leda till medicin mot dyslexi.

Så räddades jiddisch

Aaron Lansky satte ett döende minoritetsspråk i säkerhet.

Dessutom:

6 sidor med frågor & svar om språk. 5 experter tipsar om hur du blir en bättre skribent