Vet du vad orden betyder?

Här stöter du på tolv svenska ord. Några av dem är ganska luriga! Vet du vad de betyder?

Starta kviss