Vet du vad orden betyder?

Tolv svenska ord möter du i detta kviss. Vet du vad de betyder?

Starta kviss