Vet du vad orden betyder?

Här stöter du på tolv svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss