Vet du vad finlandismerna betyder? (Kviss #48)

Här möter du tio finlandismer – alltså ord som är typiska för den svenska som talas i Finland. Samtliga ord finns med i Finlandssvensk ordbok. Vet du vad de betyder?

Starta kviss