Vet du vad de norska orden betyder?

Här möter du tolv norska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss