Vad betyder orden? (Kviss #42)

Tolv ord möter du i detta kviss. Vet du vad de betyder?

Starta kviss