Vad betyder orden? (Kviss #35)

Testa dina kunskaper i ordförståelse! Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss