Vad betyder orden? (Kviss #32)

Här stöter du på tolv svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss