Vad betyder orden?

I detta kviss har vi samlat tolv svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss