Vad betyder orden? (Kviss #13)

Här är tolv inte helt vanliga svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss