Vad betyder de svenska orden? (Kviss #78)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss