Testa din ordkunskap! (Kviss #92)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss