Testa din ordkunskap! (Kviss #86)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss