Testa din ordkunskap! (Kviss #73)

Har du koll på vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss