Testa din ordkunskap! (Kviss #58)

Här möter du tolv svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss