Testa din ordförståelse! (Kviss #63)

Här möter du tolv svenska ord. Vet du vad de betyder?

Starta kviss